Platform

Het RTC organiseert elke winter voor alle trainers in regio Noord een trainersplatform. Geen cursus maar verdieping in het vak door inbreng van experts en ervaringen uitwisselen. Op twee zaterdagen komen we bij elkaar voor workshops en intervisie. Tussendoor eten we met elkaar, mooie gelegenheid om ook uitgebreid bij te praten.

 

Het trainersplatform is bedoeld voor trainers die de trainersopleiding ZT-2, -3 of -4 hebben gevolgd, nog volgen of komende winter gaan volgen. Je geeft training aan wedstrijdzeilers in Optimist, RS Feva, Splash of Laser.

 

Hieronder het programma voor 2018. De locaties volgen nog, het is in ieder geval ergens in het Noorden.

 

Zaterdag 27 januari

14:30 uur          Inloop JWZ-trainers

14:45 uur          Evaluatie seizoen met JWZ-trainers

15:30 uur          Inloop alle andere trainers

16:00 uur          Workshops

 

Workshop 1: Motorisch leren volgens Athletic Skills Model (ASM) – Koen van Esch

In de sport zijn veel nieuwe inzichten over motorisch leren. Bekend is bijvoorbeeld dat vertellen hoe de sporter het beste kan bewegen uiteindelijk weinig effectief is. Ondertussen doen we dit nog wel heel veel. Maar wat dan? In deze workshop gaan we in op het Athletic Skills Model toegepast op zeiltraining.

 

Workshop 2: Welke oefenstof wanneer? – Yorick Verzijden

Wat trainen we met Optimist-C zeilers en wat doen we vervolgens in de B met ze? En als ze dan op groot water gaan varen, wat willen we dan dat ze kunnen? Hoe herken je hiaten als zeilers dan overstappen naar RS Feva, Splash of Laser? In deze workshop staan we vooral stil bij de opbouw van alle boathandling, snelheid, strategie en tactiek.

 

Workshop 3: Werken met video – Roelof Bouwmeester

Over de do’s en don’ts bij het gebruik van video tijdens trainingen. Wat neem je op? Wat niet? Vanuit welke positie? Hoe laat je de opnames weer zien? Hoe sla je het op? Enz. enz

 

18:30 uur         Maaltijd

19:30 uur         Intervisie

We maken drie groepen die hun ervaringen gaan uitwisselen over bovenstaande onderwerpen. Je sluit aan bij het onderwerp wat je het meest interessant vindt.

21:00 uur         Afsluiting

 

Zaterdag 10 februari

15:30 uur         Inloop

16:00 uur         Workshops

 

Workshop 1: Mooi spannend! Coachen op omgaan met spanning – Koen van Esch

We zien best veel zeilers die bij wedstrijden te gespannen aan de start verschijnen. Ze kunnen niet meer helder kunnen denken en soms zelfs verlammen. Of andersom, ze zijn te nonchalant, hebben te weinig adrenaline in hun lichaam om een goede prestatie neer te zetten. In deze workshop gaat het over hoe je als coach kunt helpen om tot optimale spanning te komen. Als zeilers hier vat op krijgen dan kan dat heel veel brengen, niet alleen op het water maar in het hele leven!

 

Workshop 2: Spel- en wedstrijdvormen in training – ntb

Spel- en wedstrijdvormen maken de trainingen leuk en uitdagend. In deze workshop een hele batterij aan vormen die je op alle niveaus kunt gebruiken. Niet alleen om het spelen, ook om heel gericht de oefenstof aan te bieden.

 

Workshop 3: Talentvolgsysteem - ntb

Al jaren zijn we aan het zoeken naar een goed systeem om de vorderingen van onze zeilers bij te houden. Of nog beter, waarin de zeilers ook zelf hun eigen vorderingen bijhouden. In deze workshop gaan we aan de slag met hoe zoiets er volgens iedereen uit zou moeten zien. We houden het zo simpel mogelijk zodat het meerwaarde heeft en ook nog werkbaar is. We gaan alleen iets maken dat echt gebruikt gaat worden.

 

18:30 uur        Maaltijd

19:30 uur        Intervisie

We maken drie groepen die hun ervaringen gaan uitwisselen over bovenstaande onderwerpen. Je sluit aan bij het onderwerp wat je het meest interessant vindt.

21:00 uur        Afsluiting

 

Aanmelden en kosten

Het trainers platform wordt mogelijk gemaakt door het RTC en JWZ en is daarmee gratis. Wel vragen we een eigen bijdrage voor de eenvoudige maaltijd (€ 10,- à € 15,-). Het is de bedoeling dat je er beide dagen bij bent zodat de tweede dag een vervolg kan zijn op de eerste dag. Als je op één van beide dagen echt niet kunt zet dat dan onder opmerkingen. Graag uiterlijk woensdag 17 januari je aanmelding. Aanmelden kan via deze link.